header Energie Logistiek Chemie Life-sciences Infrastructuur

Zuid-Limburg is sterk in de topsectoren Chemie (en materialen), Life Sciences, Energie en Logistiek. Deze sectoren dragen er aan bij dat Zuid Oost Nederland in 2020:

  • in de top 5 van Europa en de top 10 van de wereld staat als kennisregio
  • 40 miljard extra toegevoegd aan het Bruto Nationaal Product
  • bijna volledige werkgelegenheid heeft

Wat Zuid-Limburg doet op het gebied van Chemie (en materialen), Life Sciences, Energie, Logistiek en infrastructuur is in deze website samengebracht door DSM, UM, UMMC+, Sabic, Solland Solar, Waalhaven-groep, provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Sittard-Geleen.

Zuid-Limburg nodigt het Rijk uit om te participeren in de Zuid-Limburgse topsectoren en hiervoor de inhoudelijke en financiŽle basis te leggen in het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de structuurvisie Ruimte en Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.